Privacyverklaring

Deze privacyverklaring betreft de rol van ShareCompany als verantwoordelijke in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens. ShareCompany kan persoonsgegevens over u verzamelen, bijvoorbeeld wanneer u deze website bezoekt. ShareCompany zal deze persoonsgegevens uitsluitend gebruiken in overeenstemming met de in deze Privacyverklaring omschreven doeleinden en alles in het werk stellen om de verzamelde persoonsgegevens te beschermen. In deze verklaring beschrijven wij de doeleinden van gegevensverwerking door ShareCompany met betrekking tot deze website, het gebruik van cookies en de wijze waarop u uw rechten ten aanzien van de gegevensverwerking kunt uitoefenen.

Wet bescherming persoonsgegevens
Bij de verwerking van uw persoonsgegevens nemen wij uiteraard de Wet bescherming persoonsgegevens in acht. Uw persoonsgegevens worden daarom alleen in overeenstemming met de wet en op behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerkt.

Verzamelde gegevens
Indien u via de website een e-mail aan ShareCompany verstuurt of een formulier invult, wordt u in sommige gevallen gevraagd uw naam, bedrijf, telefoonnummer en e-mailadres te verstrekken. Deze gegevens worden door ShareCompany gebruikt voor de volgende doeleinden:

  • Het informeren over producten en diensten van ShareCompany;
  • Het informeren over activiteiten en interessante aanbiedingen van ShareCompany;
  • Het analyseren van gegevens om informatie en aanbiedingen van ShareCompany zoveel mogelijk af te stemmen op uw interesses.

Bewaartermijn
De bewaartermijn van uw persoonsgegevens hangt af van de aard van de gegevens. Uw persoonsgegevens worden hoe dan ook niet langer bewaard dan noodzakelijk is. Met een maximum tijd van zeven jaar.

Kennisneming en verbetering van uw gegevens
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar security@sharecompany.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om in deze kopie uw pasfoto en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy. ShareCompany zal zo snel mogelijk, maximaal binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Cookies
Via onze website wordt een cookie geplaatst van het bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. Ten slotte leggen wij informatie vast (onder andere het gebruikte IP-adres) met het oog op het samenstellen van gebruiksstatistieken, alsmede voor de beveiliging van onze website.

 Google Analytics
Via Google Analytics worden gegevens over het surfgedrag verzameld. Hierdoor krijgen wij inzicht in de wijze waarop bezoekers onze website gebruiken en kunnen we op basis daarvan verbeteringen doorvoeren. Privacybeleid Google (Analytics): www.google.nl/intl/nl/policies/privacy/